מה זה Metasploit?
כלי המיועד למבדקי חדירה, מכיל בתוכו מאגר נתונים ופגיעויות נגד מערכות הפעלה, מערכות אנטי וירוס ותוכנות שונות. ניצול נכון של מידע זה עשוי להוות דלת אחורית בהתחברות אל מחשב היעד.ניתן להתקין את Metasploit על מנת להשתמש בו במערכות הפעלה אחרות מלבד קאלי לינוקס.
לפני ההתקנה של הכלי עצמו יש להתקין מספר דברים:

* ראשית יש להתקין Ruby ולפעול על פי השלבים הבאים:
1. התקנת Curl:
sudo apt-get install curl

2. יבוא מפתח והתקנת RVM + Ruby:


sudo -i gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys D39DC0E3
# curl -sSL https://get.rvm.io -o rvm.sh
# source /usr/local/rvm/scripts/rvm
rvm requirements #
# rvm install 2.6.5
# rvm use 2.6.5 --default
# gem install rails
# source /etc/profile.d/rvm.sh

3. התקנת pg:
sudo apt-get install libpq-dev
gem install pg

4. התקנת pcuprub:
sudo apt-get install libpcap-dev
gem install pcaprub

5. התקנת Metasploit:
ניתן להוריד את הכלי דרך אתר גיטהאב באמצעות הפקודה הבאה:
git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework

יש לעבור אל התיקיה של הכלי (מומלץ לשים ב-opt):
cd /opt/metasploit-framework


לבצע התקנה בעזרת הפקודה: 
bundle install


כעת כל הנותר הוא להריץ msfconsole/.


שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.