Top News

השינויים הרבים בעולם המחשוב והאיומים הנחשפים בענף הסייבר ואבטחת המידע, יצרו שיח אודות אמצעים לאבטחה ביתית וגרמו להעלאת המודעות בנושא בקרב המשתמש הביתי.