פקודות לינוקס שימושיות:




date: תציג את תאריך, היום ואת השעה
cal: תציג לוח שנה של אותו החודש בו אנחנו נמצאים
cal -y: תציג לוח שנה של כל השנה
cal 1990: תציג את לוח השנה המלא לשנת 1990
cal 1 1995: תציג את לוח השנה לחודש 1 שנת 1995
cal -3: תציג את לוח השנה של שלושה חודשים, הקודם הנוכחי והבא
clear: מנקה את המסך
ctrl + L: מנקה את המסך
exit: סוגר את הטרמינל
pwd: באיזה תיקייה המשתמש נמצא כעת
ls: תציג את תוכן התיקייה בה נמצא המשתמש
ls / : תציג את תוכן תיקיית הרוט
ls ~ : תציג את תוכן תיקיית הבית
ls .. : תציג את תוכן תיקיית האב של התיקייה בה המשתמש נמצא
ls -i : inode תציג את מספר ה
ls -l : תציג את תוכן התיקייה עם פרטי הרשאות וגודל בביתים
ls -lh: תציג את תוכן התיקייה עם פרטי הרשאות וגודל בצורה מוכרת
ls -la: תציג את כל תוכן התיקייה עם פרטי הרשאות גודל וקבצים מוסתרים
ls -t: תציג תוכן תיקיות לפי הזמנים שנוצרו
cd: מעבר לתיקייה אחרת
cd .. : חוזר תיקייה אחת למעלה
cd / : יוביל אל תיקיית הרוט
cd ~ : יוביל אל תיקיית הבית
cd - : יוביל אל התיקייה האחרונה שבה המשתמש היה
ln -s: יוצר קיצור דרך אל תיקייה סופט לינק
touch: יוצר קובץ
mkdir: יוצר תיקייה
rmdir: מחיקת תיקייה ריקה
rm -r: מוחק את תיקיות עם קבצים
rm: מחיקת קובץ
Ctrl + Shift + C: מעתיק מטרמינל
Ctrl + Shift + V: מדביק לטרמינל
passwd: שינוי סיסמא
logout: יציאה מהמערכת
exit: יציאה מהמערכת
Ctrl + D: יציאה מהמערכת
man: פקודת עזרה
echo: מציג טקסט
banner: מאפשרת להציג טקסט בצורה מוגדלת
file: מציג סוג תוכן הקובץ
find: חיפוש לפי שם קובץ, גודלו וכו
; הפרדה בין פקודות ברצף
| הפרדה בין פקודות ברצף
&& הפרדה בין פקודות ברצף רק אם הפקודה הראשונה נכונה אז תתבצע השניה(and)
|| הפרדה בין פקודות ברצף(or)
lpr: שולח קובץ להדפסה
lpq: מאפשר לראות מצב תור ההדפסות
head: מציגה את השורות הראשונות של הקובץ
head -c number: מציגה את מספר התווים הרצויים מתחילת הקובץ
tail: מציגה את שורות הסיום של הקובץ
spell: בודקת איות של מילים ומשפטים
uniq: איתור שורות עוקבות
uniq -d: מציג שורות זהות
head: מאפשרת להציג על המסך את 10 השורות הראשונות של קובץ מסוים
head -number: מאפשרת להציג על המסך כמות השורות הראשונות שאנחנו רוצים
tail: מאפשרת להציג את סיומו של הקובץ
grep: מאפשרת לחפש תווים מסוימים בקובץ
history: כל הפקודות שהקלדנו מרגע הפעלת המערכת עד עכשיו
!number of command: סימן קריאה ומספר הפקודה יפעיל את הפקודה מתוך קובץ ההיסטוריה
history 10: יציג 10 פקודות אחרונות
!!: מציג את הפקודה האחרונה שהשתמשנו
reset - מפעיל מחדש את הטרמינל
which vmware - יציג איפה התוכנה מותקנת
whereis nano - יציג את כל הנתינים שבהם התוכנה נמצאת
echo $SHELL - יציג איזה מעטפת נמצא המשתמש
top - יציג סוג של מנהל המשימות
ls; clear - אם רוצים להריץ פקודות אחת אחרי השנייה יש להשתמש בנקודה פסיק
jobs - מראה את כל התוכניות שרצות ברקע
sleep - השהייה זמנית
talk - צ’אט ברשת המקומית
ls *.txt - יציג את כל הקבצים בעלי סיומת זו
xman - תפריט עזרה גרפי
lpq - בודק סטטוס מדפסת
lprm - מוחק עבודות מרשימת ההדפסה

התקנים:

lshw - יציג מידע על חומרת המחשב
lsusb - USB -מידע אודות התקני ה
lscpu - מידע אודות המעבד

lsb_release -a - מידע על גרסת ההפצה

lsmod - מידע אודות המודולים המותקנים
vmstat -a - Swap -יציג את הזיכרון הוירטואלי וה

פקודות לינוקס מצחיקות:

1. telnet towel.blinkenlights.nl - יריץ סרט של מלחמת הכוכבים
2. apt-get install sl - התקנה של היישום
$ sl - יפעיל רכבת נוסעת
3. apt-get install fortune - התקנה של היישום
$ fortune - מציג בדיחות חידות ומשפטים
4. rev - הופך את הכתוב
5. apt-get install cmatrix - התקנה של היישום
$ cmatrix - יפעיל את הקודים מהפתיח של הסרט מטריקס
6. [ whereis my brain?
sh: 2: [: missing ]

7. yes I Love Me - הפקודה תחזור על עצמה בלי סוף
שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.