הפצות הלינוקס הטובות ביותר למבדקי חדירה:שם ההפצה:
אתר רשמי:
Parrot Security
Kali Linux
Samurai Web Testing Framework
NST
Pentoo
Weakerth4n
BlackArch
BackBox
Cyborg Linux
Caine
Matriux
Fedora Security Spin
NodeZero
LionSec
PHLAK
ArchAssault
Deft
Share To:

פאביו ליאור רחמים