שאלות שיש לשאול לפני הטמעת מערכת הגנה בארגון:

1. מהן נקודות התורפה של הארגון?
2. מהו המידע הרגיש עליו אנו שומרים?
3. איזה נתונים אנו מעוניינים לחשוף?
4. האם שינוי של הנתונים עשוי לפגוע בפעילות העסקית או במוניטין החברה?
5. האם ניתן לשחזר את הנתונים במידה וימחקו?
6. איזה נתונים נרצה לחשוף לציבור ומה ישאר בתחומי החברה?

מערכות הפעלה:
-

כלים ועזרים:
Snort

אוטומציות וניהול אירועים:
SOC3D

מודיעין סייבר:
Intsights
Threat Stop
ACID
Clear Sky

אימון ושיפור מודעות עובדים:
IronScales
-

חומות אש:
Reblaze
Checkpoint

חומות אש אפליקטיביות:
IPFire
Endian Firewall
IPCop
-

ניטור פעולות משתמש:
Secdo
ObserveIT
Insider Threat
-

מלכודות דבש:
TrapX
-

מערכות להלבנת קבצים (CDR):
Votiro
Sasa Software

Network Monitoring:
PRTG
-

NAC:
Portnox
-

SIEM:
Arcsight
IBM Q-Radar
Mcafee Siem
RSA Siem

DLP:
IronPort
Forcepoint
Symantec DLP
Barracuda

Proxy
Jetro
FireGlass