VI הוא עורך טקסט נפוץ בסביבת יוניקס, פירוש שמו הוא Visual.
להלן הפקודות שבעזרתן ניתן לעבוד עם העורך:


vi newfile - יצירת קובץ חדש
:esc + q + Enter - יציאה מקובץ ללא שינויים
esc + :w - שמירה של השינויים
esc + :x - שמירה ויציאה מהקובץ
esc + dd - מחיקת שורה שלמה
esc + 2dd - מחיקת 2 שורות
:q - יציאה מקובץ ללא שינויים
:q! - יציאה מקובץ ללא שמירה
insert או i - מצב כתיבה
esc $ - קופץ לסוף שורה
esc ^ - קופץ לתחילת שורה
shift + p - מעתיק שורה
esc + o - מוסיף שורה עליונה
esc :/string - חיפוש בתוך המסמך
esc dw - מחיקת מילה
esc + u - ביטול פעולה
esc + yy - העתק שורה
esc + p - הדבק שורה
שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.