פקודות בסיסיות Powershell:

* ניתן להשתמש במקש ה-Tab להשלמת פקודות אוטומטי.
Get - הצגת מידע.
Set - שינוי והגדרת נתונים.
Format - הצגת נתונים.
Out - קביעת יעד של הפלט.

get-childitem: מציג את הקבצים במיקום בו נמצא המשתמש (ls או dir זהה לפקודת)
get-help: תפריט עזרה
get-process: - יציג רשימת תהליכים
ps: יציג את רשימת התהליכים
get-pricess -ID 758: יציג תהליך שזהה למספר שהוקש
help: יציג את תפריט העזרה
clear: מנקה מסך
get-help get-process: יציג את תפריט העזרה של הפקודה
get-help get-process -online: יפתח מידע על הפקודה באמצעות הדפדפן
history: יציג את רשימת הפקודות האחרונות
F7: יציג פופאפ של הפקודות האחרונות
F9: הרצה של פקודה מהיסטוריית הפקודות, לפי מספר פקודה
F8: השלמה שלפקודות מההיסטוריה
clear-history: ינקה את רשימת הפקודות האחרונות
set-location c:\ : מעבר לכונן או נתיב
get-alias: יציג את רשימת הכינויים
"shalom" -eq "salam": בדיקה האם העכים שווים אחד לשנים
get-service: יציג את רשימת השירותים
get-command: יציג את רשימת הפקודות
get-item 123.html: יציג את הקובץ הספציפי
copy-item: העתקת קובץ או תיקייה
move: העברת קובץ או תיקייה
cd: מעבר בין ספריות
get-date: הצגת תאריך מלא
pwd: יציג את הנתיב בו נמצא המשתמש
mkdir: יצירת תיקייה
rm: מחיקה
rmdir: מחיקת תיקייה
sleep: ממשק הפקודה ימתין
host: יציג מידע על המערכת
whoami: יציג את שם המשתמש
get-module: יציג את רשימת המודולים
ping: שליחת פינגים
ipconfig: הצגת תצורת רשת
powershell_ise: יציג את ממשק הסקריפט, לכתיבה, בדיקה והרצה של פקודות
ctrl+t: מוסיף לשוניות אל ממשק הסקריפט
ctrl+w: סוגר לשוניות בממשק הסקריפט


שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.