++FooBillard

שם: ++FooBillard
קטגוריה: Simulation
גרפיקה: 6/10
נוחות: 6
חווית משחק: 6/10
רשת: X
ציון סופי: 6

תיאור:
* משחק ביליארד סביר, בשפות אנגלית, רוסית וגרמנית. גרפיקת המשחק אינה איכותית במיוחד אך נמצאת בדרישות המינימום.
ניתן לשחק מול המחשב בלבד אין אפשרות לראות את המקל ואין אפשרות להציג קו המכוון את השחקן לפי זויות הכדור אלא קו אמצע בלבד. לא ניתן לדלג על תור היריב.


תמונות:

שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.