עצות לגלישה אנונימיות בדפדפן Firefox:


1. עבדו עם מנוע חיפוש Duckduckgo:
מנוע חיפוש ששם דגש על פרטיות המשתמש, נמנע מלמידת חיפושי המשתמש או תוצאות החיפוש ואינו שומר לוגים.
* מומלץ להוסיפו כמנוע החיפוש הראשי של הדפדפן.
כתבו בשורת הכתובות: about:preferences#search


2. בטלו את היסטוריית הגלישה:
כתבו בשורת הכתובות: about:preferences#privacy לאחר מכן להעביר את ההיסטוריה למצב של Never Remember History.3. חסימת שרתי המעקב:
דפדפני האינטרנט השונים משתפים פעולה עם שרתים שונים במגוון מקומות בעולם ושולחים אליהם נתונים אודות דפדפן האינטרנט שלנו כגון: מערכת ההפעלה, חיפושים אחרונים, אזור ומיקום גיאוגרפי וכו'...
בזכות נתונים אלה יכולות החברות השונות לאסוף עלינו מידע ומאפשרים לדפדפן להציע למשתמש בו מוצרים שונים, פרסומות ותוכן מותאם למדינה ולאזור בו נמצא המשתמש.
ניתן לחסום את מסירת המידע לשרתים אלה:

* גלישה פרטית במצב גלישה בסתר.
מצב גלישה בסתר מונע מדפדפן האינטרנט לשמור מידע אודות פעילות המשתמש בעת הביקור באתר, אך אין ביכולתו למונע מספקית האינטרנט לקבל מידע אודות האתרים אליהם גלש המשתמש. (לחיצה על הכפתורים Ctrl+Shift+P).


* ביטול מוחלט של שרתי המעקב.
כתבו בשורת הכתובת about:preferences#privacy 
תחת לשונית Tracking יש ללחוץ על  בחלון שיפתח יש לבחור את האפשרות השניה.* על הדרך הסירו גם את כל סימוני ה-V שנמצאים ב-Location Bar.4. שמירת סיסמאות:
תחת לשונית Security, ניתן להגיע גם דרך שורת הכתובת: about:preferences#security
בחלק של Logins יש לוודא ששתי האפשרויות לא מסומנות ב-V, אם יש אז להסיר אותו.5. ביטול שליחת מצב תקינות הדפדפן ל-Mozilla:
יש לעבור אל לשונית Advanced, ניתן להגיע גם דרך שורת הכתובת: about:preferences#advanced
תחת לשונית זו יש לבחור ב-Data Choices ולבטל את כל סימוני ה-V המופיעים שם.


Share To:

פאביו ליאור רחמים