Top News

מה זה Metasploit?
כלי המיועד למבדקי חדירה, מכיל בתוכו מאגר נתונים ופגיעויות נגד מערכות הפעלה, מערכות אנטי וירוס ותוכנות שונות. ניצול נכון של מידע זה עשוי להוות דלת אחורית בהתחברות אל מחשב היעד.דמיסטו היא מערכת שמשלבת אוטומציה, ניהול אירועים וקולבורציה ומספקת תובנה של איומים מורכבים ומענה פשוט. 

המערכת מסייעת למרכזי בקרה (SOC) לצמצם את זמני התגובה והטיפול באירועים, איסוף ראיות ושיתוף פעולה מול שאר המחלקות בארגון באמצעות תיעוד משותף באזור במערכת שנקרא War Room.

ניתן לשתף אינדיקטורים עם חברות נוספות המחוברות למערכת ולייעל את הטיפול מול האיומים השונים.
מערכת האוטומציה מאפשרת חיבור אל מספר מערכות צד שלישי ובכך מגדילה את יכולות הניטור.

זמני התגובה המהירים מאפשרים לצמצם את כמות הנזקים שעשוים להיגרם לארגון בעת אירוע רחב.

אתר החברה: www.demisto.com