Top News

מה זה Security Onion?

Security Onion היא הפצת לינוקס המיועדת לחקירות דיגיטליות, ניטור תעבורת רשת וניהול לוגים.ההפצה מבוססת על אובונטו ומופצת כשעליה מותקנות מראש תוכניות רבות.


כיצד להוסיף אקספלוטים חדשים אל Metasploit?

אם ברצוננויש להיכנס אל הנתיב הבא:
~/.msf4/modules/exploits/

* במידה והתיקיה exploits לא קיימת ניתן ליצור אות באמצעות פקודת mkdir exploits.

לאחר שהעברנו את הקבצים הרצויים אל התיקייה exploits נפעיל את Metasploit ונבדוק את האקספלויט החדש.

כעת, כל שנותר הוא למצוא את האקספלויט ולהריץ אותו בעזרת הפקודה:
use/exploit/exploitname

בעזרת פקודת Show Options נקבל מידע על הגדרת האקספלויט, לאחר מילוי השדות הנדרשים, נריץ את האקספלויט.