פישינג:
https://www.phishtank.com

התקפות, סריקות והונאות:
https://www.abuseipdb.com

פגיעויות באתרים:
/openbugbounty.com